• Handelplaza: Uw bedrijvengids

Zorgverzekering2016.com

Zorgverzekering2016.com
Lange omschrijving

Ook in 2016 zullen er weer zaken veranderen omtrent uw zorgverzekering. Zo vervalt de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’ (AWBZ) en wordt deze zorg overgeheveld naar de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz) en de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO).

‘Zorgverzekering 2016’ houdt de ontwikkelingen en veranderingen rondom uw zorgverzekering voor het komende jaar nauwgezet in de gaten, zodat u voor 2016 de zorgverzekering kunt kiezen die het beste past bij uw situatie.

Stuur boodschap naar geregistreerde